Ilamji (waame na mbubban) e leyɗe Afirik: Noy gatten fa natta?

Hito 30:00
Des agents municipaux nettoient les rues d'Abidjan après les inondations de juin 2018.
Des agents municipaux nettoient les rues d'Abidjan après les inondations de juin 2018. AFP - SIA KAMBOU

Hannde yeewtere nde yowitii ko ilamji (waame, na mbubban). Ilam waɗii e leyɗe keewɗe e Afirik Kotdiwaar, Maali, Camerun haa ɗo e Senegaal e Nijeer. Pittaali corii, heewɓe eggi ?

Jeeyngal

Holko waɗii hitaande kala ilam wara ? Holko gowernema leyɗe Afirik kaanno wadde fa ɗum natta ?

Ngam yeewtidde nde toɓɓere en mbismoto Abdulaay lih. O dillata ko e fannu njaayniyankaagal, ko karallo e kala ko fayi e jaagorɗe kesii ɗii. O darnii lowre ene wiye “Leberger.net”, kadi omo jogii seen “Youtube” mo gandanɗaa haalte heen tan ko ngoƴaaƴi renndo. E ɗiin ngoƴaaƴi, ilamji baɗɗi e Dakaar, laamorde Senegaal e leegal ene Pikin Est. Abdulaay hoɗii maa artu e ɗum haa yaaja

So ɗum yawtii men keɗo Aissa Abdulaye Alfary kanko ma o haal bonandeeji baɗɗi to leydi Nijeer

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa