Ko mbiiɗon?

Darnde rewɓe fulɓe e kawtal konngol Arɗo

Hito 30:00
AFP/GEORGES GOBET

Mussiɓɓe ngol laawol yuppi yontere nde ko rewɓe ɗiɗo taweteeɓe e fedde Konngol Arɗo. Ɓe rewɓe noon ko rewɓe tiinniiɓe, dariiɓe e ɓamtaare leñol e ɓamtaare rewɓe hono mum en. Heen gooto wiyete ko Maymuna Ka, keddiiɗo oo Mayram Dem. Maɓe kaal holko woni golle fedde Konngol Arɗo e ɓamtaare gure dow ɗe e holno ɓe mballirte rewɓe aynaaɓe, rewɓe remooɓe heɓa ɓe yaara yeeso.