Ko mbiiɗon?

Ngonka sukaaɓe rewɓe e renndo

Hito 30:00
REUTERS/Goran Tomasevic

Nde yontere ngadduɗen e yewtere Ko mbiiɗon ko haala sukaaɓe rewɓe e ngonka mum en e renndo ngoo. Alam taaɓiindu ndu wonno ñalawma teddiniraaɗo sukaaɓe rewɓe ɓe e adunaaru ndu.

Jeeyngal

E ngoon ñalawma teskaama ɓe sukaaɓe rewɓe ɓe nguurdam mumen ene satti sanne. Ɓee heen ko dewleteeɓe law, ɓee to ena jetta deedi law, ɓee to ngoppetaake joofna jannɗeele mumen, ɓe ene njanee, ekn ekn. Mate hannde sukaaɓe rewɓe ɓe kaanaani wuurde nguurndam moƴƴam ? Nguurndam ɗam alaa hay caɗeele wootere ? Holko mawɓe ɓe kaani waɗude ngam moƴƴinde nguurndam ɓikkon rewɓe ɓe ? Ko ɗum njewtiteen hannde e hoɓɓe men Hajja Idiriisa Bah (hooreejo fedde sukaaɓe rewɓe Gine), Adama Jallo (hooreejo fedde sukaaɓe rewɓe Dabo to Kolda), e Amadu Demba Jallo (janginoowo e duɗe tubakuure e leydi Senegaal)