Ñaameteeji walla nguureeji janngooɓe e nder duɗe Afrik goɗɗe

Hito 10:00
 Ngal ɗoo natal ko ɓannginirdal
Ngal ɗoo natal ko ɓannginirdal © Mairie de Mouans-Sartoux

Toɓɓere ka taskaram Laawol Ganndal e Needi hannde no fewti e ñaamndu walla nguure janngooɓe e nder duɗe Afrik goɗɗe. Fii anndugol ko honɗum ɓee fayɓe ñaamata e ko jelu ɗum yoɓetee, en yewtiday e Aadamu Siwto yiiloowo  fedde toppiinde jannde ega-hoɗa’en e nder diiwal Taraba State, Najiriya.Fahin en yewtiday e Mahamadu Indrap jannginoowo jeyaaɗo Nijer. Ka waynodiral en tolnay Dokteer Abubakar ABBA jannginoowo e duɗal mawnugal Najiriya wi’eteengal American University Of Najeriya Yola .