Natal Yontere

Natal yontere, ko natal weyneteengal aljumaare kala. Ko natal sifiingal toɓɓere walla toɓɓe himmuɗe kabaaru feƴƴuɗo e nder yontere  nden. Ko campol, walla karikatiir walla jalnori yuɓɓaandi e natal wallayngal ɓannginde kabaaru.

Caakitanɗe ɗen fof
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3