On Tottaama Konngol

Alhaali alyatiima e nder hirnaage Afrik

Hito 15:00
Suudu alyatiima Ruwanda
Suudu alyatiima Ruwanda http://orphelins-rwanda.fr/Nyundo

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde, e Alarba 6 lewru 1ɓru hitannde 2021, ka taskaram On Totaama Konngol en yewtay ko yowitii e gurnɗan alyatiima. walla fayɓe ɓe mawɓe mun maayi e hareeji .Ko honno ɓen  haana wallitoreede ?

Jeeyngal

Okke miijo mon ka tongoode watshapp    00221766441280.

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol.

Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE