On Tottaama Konngol

Ɓeydagol coggu nguureeji ɗin e nder jeere (luumo) Koddiwaar

Hito 09:27
Rewɓe yeeyooɓe e jeere Goma, fuɗnaage RDC,  25 lewru nayaɓuru 2020.
Rewɓe yeeyooɓe e jeere Goma, fuɗnaage RDC, 25 lewru nayaɓuru 2020. © Ley Uwera pour la Fondation Carmignac

Meɗen yaafinoo e mon, tawde sabu ella teknik, ndee yewtere joofaano (timmano).