On Tottaama Konngol

Yewtere udditaande

Hito 15:00
yewtere udditaande, kala faalaaɗo no waawi noddude okka miijo walla lamndoo ko yiɗi..
yewtere udditaande, kala faalaaɗo no waawi noddude okka miijo walla lamndoo ko yiɗi.. © RFI/Sébastien Bonijol

Yetere udditiinde. Heɗiyankooɓe jonnii miijooji maɓɓe ko yowitii e kabaaruuji fewndiiɗi. Heɗee yi'anɗe maɓɓe.