On Tottaama Konngol

Cimtol Transparency ko faati e ngeenaari bonndi e nder dunuyaaru

Hito 15:00
Transparency fedde  daraniinde haɓugol ngeenaari bonndi e nder aduna on.
Transparency fedde daraniinde haɓugol ngeenaari bonndi e nder aduna on. DR

Ka yewtere men On Tootaama Konngol e ndee Alarbaare, en yewtii ko faati e Cimtol "Transparancy International". Fedde dariinde fii haɓugol ngeenaaje bonnɗe. Ko honno alhaali on fewndori e nder leyɗeele Afrik? Heɗoɗee yi'anɗe mon e ndee toɓɓere.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).