On Tottaama Konngol

CAAD: lumndiiɓe laamu ndentii ngam liddaade hooreejo leydi ndin

Hito 15:00
Théophile Bongoro, lumndiiɗo laamu CAAD suɓaaɗo ko tiindoo hoorejo leydi Caad ñannde 11 lewru 4ɓuru  2021.
Théophile Bongoro, lumndiiɗo laamu CAAD suɓaaɗo ko tiindoo hoorejo leydi Caad ñannde 11 lewru 4ɓuru 2021. © AFP

Hannde alkamisa 11 lewru 2ɓuru 2021, ka yewtere men On Tootaama Konngol, on holluno miijooji mon ko faati e suɓngooji woote saatiiɗi  CAD, waɗooji  ñannde 11lewru 4ɓuru  e ndee hitaande hikka, caggal nde pelle ɗawroyankooje 16 lumndiiɗe laamu suɓii Tewofil Bebzuun Bongoro ko tiindoo hooreejo leydi oo, Idriis DEBI laamiiɗo gila duuɓi 30 e pawdi.