Cellal: pesi walla marke Ebola Gine

Hito 15:00
Ujune pesi walla marke Ebola hewtii Gine altine 22 /2ɓuru/ 2021.
Ujune pesi walla marke Ebola hewtii Gine altine 22 /2ɓuru/ 2021. © RFI / Carol Valade

Hannde alarba ñannde 24 lewru 2ɓuru ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii miijooji mon ko yowitii e alhaali ñawu Ebola, Gine. Honno laamu nguu waawirta laatinirde pesugol walla markugol ɓii-leydii mum.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).