On Tottaama Konngol

On Tottaama Konngol: Yewtere Uddiinde

Hito 15:00
@RFI
@RFI © @RFI

Hannde Aljuma 19 lewru 2ɓuru 2021. ka yewtere men On Tottaama Konngol, on holluno miijooji mon ko yowitii e kabaruuji  fewndiiɗi e ɓaŋŋe ɗen fow. Heɗoɗee jeewte mon  jolɗe kaa taskaram On Tottaama Konngol