Latooɓe balon afriknaaɓe fijooɓe orop yaananaama tawtoreede ƴellital CAN 2022

Hito 15:00
Natal yeruwal
Natal yeruwal DR.

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde, e altine, ñannde 22 lewru 3ɓuru hitaande 2021, ka taskaram On Totaama Konngol en yewtay ko faati e ko latooɓe balon afriknaaɓe fijanayɓe  kippuuji leyɗe orop. Caggal haɗeede ɓe arugol fijana kippuuji, jooni ɓe newnanaama (yaananaama) tawtoreede ƴellital CAN 2022