Uddugol keeri hakkude leyɗe CEDEAO

Hito 15:00
Uddegol keerol hakkunde Gine e Senegaal gila lebbi jeego'o. Caɗeele waɗii, coggeeli beydike Labe e ca'e goɗɗe e nder falnde nden.
Uddegol keerol hakkunde Gine e Senegaal gila lebbi jeego'o. Caɗeele waɗii, coggeeli beydike Labe e ca'e goɗɗe e nder falnde nden. © GOHA

Hannde e talaata, ñannde 6 lewru 4ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men  miijooji mon ko faati e eeraango Dental Leyɗe Hirnaange Afrik (CEDEAO) ngam toragol hooreeɓe leyɗe CEDEAO udduɓe keeri leyɗe mum yo uddutu ɗi.Holko woni batte uddigol keerol hakkunde leyɗe?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).