Beydagol coggeeli ka luumooji Afrik

Hito 15:00
Natal Yeru
Natal Yeru ISSOUF SANOGO / A.F.P.

Hannde e altine, ñannde 12 lewru 4ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on feññinani men  miijooji mon  e alhaali  coggeeli ñamri (nguuree)  e nder luumooji e nder nduu lewru korka.Honno yiiruɗon ɗii coggeeli  e saa’i ka oo suumayee (Ramadan) ari.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).