Holko ko maayde Idriis Debi Itno hooreejo Caad battinta e golle ndii njuɓɓudi?

Hito 15:00
 Mali, Ibrahim Boubakar Keyta, Fransi, Emmanuel Macron, Caad, Idriis Debi, Niijer, Mahamadu Issufu, Alman, Angela Merkel e Italiya hooreejo jaagorɓe Pawolo Gentiloni e kawral G5 Sahel anti-terror summit near Paris, on December 13, 2017
Mali, Ibrahim Boubakar Keyta, Fransi, Emmanuel Macron, Caad, Idriis Debi, Niijer, Mahamadu Issufu, Alman, Angela Merkel e Italiya hooreejo jaagorɓe Pawolo Gentiloni e kawral G5 Sahel anti-terror summit near Paris, on December 13, 2017 POOL/AFP

Hannde e alkamisa, ñannde 21 lewru 4ɓuru 2021 ka taskaram men On Tottaama Konngol, on yewtii men ko faati e maayde Idriis Debi Itno, laamɗo kiɗɗo Caad. O laatinoke dariiɗo darnde mawnde ngam haɓugol kuliyankaaku e nder leyɗe G5 Sahel. Holko ko maayde makko battinta e golle ndii njuɓɓudi?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).