Hol peeje ɗee dental leyɗe Afrik UA haani ƴettande CAAD e oo saha?

Hito 15:00
natal yeru
natal yeru AFP Photo / ZACHARIAS ABUBEKER

Hannde e alarba, ñannde 12 lewru 5ɓuru 2021 ka taskaram men On Tottaama Konngol, on yewtii men mijooji mon e eɓɓoore maa sarti ɗii dental leyɗe Afrik UA haani ƴettande CAAD caggal nde konunkooɓe leydi ndin  ciillaade laamu ngun.Tawu si dental leyɗe Afrik UA, fottanay ƴetangol Caad yagginirɗe. fii kala leyɗe ɗen ronnku haani laatinnde yiitidal e ɗowu yewtere alhaali Caad.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 

Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.

Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).