Fitnaaji faweteeɗi e rewɓe sabu debbaaku

Hito 15:00
Gila, 2020,  5 000 fitnaaji tuugiiɗi e debbaaku waɗii e nder diiwe 13 leydi ndin. (Natal yeru)
Gila, 2020, 5 000 fitnaaji tuugiiɗi e debbaaku waɗii e nder diiwe 13 leydi ndin. (Natal yeru) © REIN SKULLERUD/Flickr

Hannde e aljuma, ñannde 28 lewru 5ɓuru 2021 ka taskaram On Tottaama Konngol, on hollii men miijooji mon ko faati e fitinaaji faweteeɗi e hoore debbaaku.Tawu si ɗii fitinaaji maa doolanɗe rewɓe no jokki haa hannde? Holko e pehe haana ɓameede ngam haɗude ɗum?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).