Holno yiiroɗon ndee ñaawoore warngo Tomaa Sankara saatiinde ko ɓooyaa?

Hito 15:00
(Photo : Stanislas Ndayishimiye / RFI)

Hannde e altine, ñannde 23 lewru 8ɓuru 2021; ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii e ñawoore waarngo Tomaa SANKARA, lamnɗo kiɗɗo Burkina Faso, ñannde 11 lewru sappaɓuru 2021to Buurkina.Ko honno yiiruɗon alhaali ndee ñawoore waɗoore  caggal duuɓi 34 gila nde SANKARA waraa ?Tawu si nduu suudu ñaawirndu Buurkina waaway mooɓindirde seedeeji ɗin fow ngam taƴƴude ñaawoore rewude sariya ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa