Sahel: Caad fiɓii ustugol 600 konunkooɓe maɓɓe wonuɓe to keeri Mali, Niijeer e Burkina Faso

Hito 15:00
Konunkooɓe caadnaaɓe no deefiila e nder Njamena 1ɓuru 2021.
Konunkooɓe caadnaaɓe no deefiila e nder Njamena 1ɓuru 2021. AFP - RENAUD MASBEYE BOYBEYE

Hannde e talaata, ñannde 24 lewru 8ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii e ustugol kononkooɓe 600 Caadnaaɓe naɓanooɓe ka keeri hakkunde Mali, Niijer e Burkina Faso.Ko honno yiiruɗon alhaali ndeenaagu ɗee leyɗe sahel caggal nde Caad usti ɓee konunkooɓe mum ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa