Ko woni saabu ɓeydagol ɗii coggeeli ñamri ka jeereeji Afrik e oo ɗoo saa’i ?

Hito 15:00
Yeeyooɓe Tamaati  e nder jeere Nayrobi Keniya (Ntal maraandi)
Yeeyooɓe Tamaati e nder jeere Nayrobi Keniya (Ntal maraandi) SIMON MAINA / AFP

Hannde e alarba, ñannde 1, lewru 9ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on feññinani men  miijo mon  e alhaali  ɓeydagol coggeeli e nder luumooji ɗuuɗuɗi e nder leyɗeele Afrik.Ko woni saabu ɓeydagol ɗii coggeeli ñamri ka jeereeji e oo saa’i ɗoo ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa