Yeewtere udditanaande: on okkii miijooji mon ko faati e kabaaruuji jolɗi e nder yontere ndee

Hito 15:00
© RFI

Ka taskaram men On Tottaama konngol hannde e aljumaare ndee, ko yeewtere udditiinde. On artii e toɓɓe ɗuuɗuɗe. Yeru, laana sumaarii Ostaraliya, Libiya, Mali, garal Wagner, coftal ɓalli... O neldii  ji’anɗe mon ko faati e kabaruuji yontere hittuɗi e mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa