Cippirooji aduna: E miijo mon holko ONU haani yaccorde? Ko ɗum wonnoo lamndal On Tottaama Konngol

Hito 15:00
Joonde ONU  21 9ɓuru 2021  New York.
Joonde ONU 21 9ɓuru 2021 New York. Getty Images via AFP - POOL

Ka taskaram men on Tottaama konngol hannde e talaata, on okkii jawaabuuji mon e ngal laamnal amen ɗoo:E nder pehe ɗe Dental Leyɗe Aduna “ONU” hetti ɗee fof, holko ɓuraa heñoreede, ko honɗum haanaa yaccoreede? Siftinde ko hanki jonnde 76ɓiire joofi. Cimtol ngol no fadaa. No tijjaa nde ngol tawna e doggol eɓɓooje maggol, alhaali taariindi, ndeenaagu e Kowiid-19.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa