Caad: Ko woni miijo mon e toɗɗagol ɗee tere CNT?

Hito 15:00
Suudu sarɗinkooɓe Caad. galluure Arbeeb, laamorgo Caad 16 lewru 11 hitaande  2018.
Suudu sarɗinkooɓe Caad. galluure Arbeeb, laamorgo Caad 16 lewru 11 hitaande 2018. © RFI/Aurélie Bazzara

Ka taskaram men On Tottaama konngol hannde e alkamisa 7 lewru 10 hitaande 2021. On okkii miijooji  mon ko yowitii e darnugol joonde sarɗinkooɓe laamu ƴanngal e nder Caad. Mohamaat Idriis Debi suɓiima yimɓe 93 waɗooɓe golle suudu sarɗi. Taskaama wonnde nanondiral ɓiɓɓe Caad heewaa e ndee toɗɗande.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa