Ko honɗum waɗi haa jooni ngol joɗɗinngol oo guwernrman Gine no neeɓude?

Hito 15:00
Kolonel Mamadi Dummbuya, hooreejo CNRD, hooreejo laamu ƴanngal Gine.
Kolonel Mamadi Dummbuya, hooreejo CNRD, hooreejo laamu ƴanngal Gine. © CELLOU BINANI/AFP

Hannde e alarba, ñannde 3, lewru 11ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on feññinanii men  miijo  mon e oo alhaali toɗɗagol jaagorɓe  laamu ƴanngal Gine. Lebbi ɗiɗi gila samminere laamu waɗi ton, kono haa jooni tere guwerneman on timmaali. Ko honɗum waɗi  ngol joɗɗinngol oo guwernrman Gine  no neeɓude?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa