Birmani: Hooreejo ciwliiɓe laamu nguu no saatinaa to kawral Leyɗe Fuɗnaange Worgo Asi (ASEAN)

 Jeneral  Min Aung Hlaing,hooreejo ciwliiɓe laamu Birmani
Jeneral Min Aung Hlaing,hooreejo ciwliiɓe laamu Birmani AP - Aung Shine Oo

Si laatike, ɗum wonay laawol aranol yantugol Jeneral  Min Aung Hlaing yaasi Birmani gila o ciwlii laamu ngun e juuɗe Aung San Suu Kyi on suɓanooɗo e laawol demokarasi.

Jeeyngal

Birmani, ngardiiɗo konu ciwliiɓe laamu nguu, Min Aung Hlaing, ma tawtoree, yontere aroore nden, mbatu fedde renndiinde leyɗeele Asi baŋŋe fuɗnange worgo. Ko jaagorɗo kalfinaaɗo jokkondiral leydi Thayland e leyɗe janane anndini ɗum hanki. Mbatu nguu waɗata ko ñannde noogay e nayi lewru ndu ngonɗen nduu, to Jakarta, ngam mijaade e yewtude e gonnka walla alhaali Birmani, caggal ciwlagol laamu ngu koonunkooɓe ɓen waɗi ñannde go’o lewru ɗiɗaɓuru. Ɓe kolliti wonnde ɓe goppitii (accitii) ujune noogay e tati yimɓe sokanooɓe. Kono si tawii no e ɓen ngoppaaɓe, jaaydeyankooɓe e siwilaaɓe sokanooɓe ɓen. Tawete e nguu mbatu  leyɗe sappo tawaaɗe e nden fedde reendiinde leyɗe Asi baŋŋe fuɗnange worgo.