Rusiya: Aleksi Nawalni egginaama to suudu safrirdu

Aleksi Nawalni lumdiiɗo laamu Rusiya.
Aleksi Nawalni lumdiiɗo laamu Rusiya. AP - Alexander Zemlianichenko

Aleksi Nawalni, lumdiiɗo laamu Vladimir Putiin, naɗaama to suudu safrirdu e altine hannde, ɗum ko caggal nde o salii ñaamude e yarde gila 31 lewru 3ɓuru. Ɗum ko kabaaru immoriiɗo e laabiyankoojo makko haa e ardiiɓe kaso ngo o sukaa e mum gila fuɗɗoode  ndee hitaande 2021.Keɗtoɗen jantoore Umar Mammadu SOW.