Israyel no habbii guwerneman mum keso on, Ko Yayiir Lapid yamiraa weynugol laamu hesu

 Yayïr Lapid et Naftali Bennett (natal yeru)
Yayïr Lapid et Naftali Bennett (natal yeru) REUTERS - Baz Ratner

Caggal nde hooreejo jaagorɓe, Israel Benyamiin Netanyahu waasi waawude darnugol laamu hesu, Hooreejo leydi ndii ƴamii  hooreejo lunndiiɓe laamu Yayiir LAPID yo o darnu guwerneman. Hanki  ko yimɓe nayo pet heddaninoo mo, ngam huuɓinde limoore sarɗinkooɓe yonuɓe. jantoore Rama JALLO