ONU: Antoniyo Guterres newnanaama happu ɗiɗaɓu, gila 2022 haa 2026

Antoniyo Guterres, Hooreejo ONU
Antoniyo Guterres, Hooreejo ONU Angela Weiss AFP/File

Talaata hanki, Jonnde Kisal, Salndu  Leyɗe ndentuɗe, jaɓanii  yo Antoniyo Guterres waɗu happu ɗiɗaɓu. Oo gorko mo duuɓi 72 yiilay ngal dental kadi, gila 2022 haa 2026. E nder ngoo happo, himo habboraa, deeƴingol walla ɓuttingol hare e galde keewɗe. Oo koolaaɗo kuuɓal ngal dental gila 2017, hooreejo jaagorɓe portigal kiɗɗo, ko kanko tan wonnoo kandidaajo e ndee rogere dimmere. Ummu BAH