Iran: Ibrahiim Rayssi jeyaaɗo e fedde reenooɓe finaa-tawaa suɓaama hooreejo leydi

Ibrahiim Raysii wonii hooreejo Iran 21/06/2021.
Ibrahiim Raysii wonii hooreejo Iran 21/06/2021. AP - Vahid Salemi

Suɓngo hooreyaaku Iran waɗii aljuma feƴƴunde ko Ibrahiim Raysii woni ko fooli. O heɓuno e nder teemederewel kala cappanɗe jeego'o e ɗiɗi hitooji woote. Ko ɗum holliti suudu halfinna ndu Wooteeji Iran. Ko hombo woni Ibrahiim Raysii? Heɗoɗee  janntoore  Ummu BAH