Moy Hooreejo Hayti waraaɗo oo?

Hooreejo Hayti, Jowenel Moyiis, waraaɗo e talaata jemma no weeta alarba 7 7ɓuru 2021.
Hooreejo Hayti, Jowenel Moyiis, waraaɗo e talaata jemma no weeta alarba 7 7ɓuru 2021. REUTERS/Valerie Baeriswyl

Horeejo Hayti Jovenel Moyiise maayi no yahra e duuɓi 53. Caggal nde Yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe njani e galle makko. Hol ngonnooɗo oo gorko? holto rewi haa o yottii ɗo wonnoo ɗon ?  jaabontoo en ɗee ko  Aysha SOW