Faransi: Welo-welo juldeere 14 / 7ɓuru to ballaŋal Eliisee, Paris

Juldeere jeytaare Faransi 14 lewru 7ɓuru 2021
Juldeere jeytaare Faransi 14 lewru 7ɓuru 2021 REUTERS - POOL

Caggal nde mooɓundiral fii ndee juldere ngenndi Faransi toŋaa rowani 2020, sabu Kowiid-19, hikka toŋe ɗen ittaama. Ko hooreejo leydi Emmaniyel Makron ardii juldeere nden hannde e ndee alarbaare 14-7ɓuru to Eliisee. Ko ngoo feeto woni sakkitotoongo waɗude e nder nguu happu laamu makko. Nooneeji konu Faransi, alaaji njoordi, maaje e weeyo hay huunde tultaano. To tawaa e maɓɓe Konu Takubaa, ngun habbaangu e nder Sahel ko ɓooyaa. Jantoore Ceerno Muusa BAH, nultondiraaɗo RFI Paris.

Jeeyngal
Juldeere jeytaare Faransi 14 lewru 7ɓuru 2021.
Juldeere jeytaare Faransi 14 lewru 7ɓuru 2021. AP - Michel Euler
Natal yewu
Natal yewu AP - Michel Euler

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa