"Pegasus": Loojisiyel huuterteeɗo fii heɗitagol yimɓe huutaraama fii jentagol jaayndeyankooɓe e katanteeɓe

"Pegaus" loojisiyel heɗorɗo maa wujjurɗo ko woni e talifonji junngo.
"Pegaus" loojisiyel heɗorɗo maa wujjurɗo ko woni e talifonji junngo. © CC0 Pixabay/Lorenzo Cafaro

Daraniiɓe hakkeeji neɗɗo, jaayndeyankooɓe e lumndiiɓe laamuuji heɗoraama oo loojisiyel "Pegsus"  e nder aduna on fow. Ko ɗum baggini tefo yaltungo e nder mejaaje keewɗe e oo alat hanki.Ko faggorgal "NSO Group Israayel" jeyi oo loojisiyel mo ɓe yeeta laamuuji. Heɗoɗen jantoore Ummu Bah