Ñalaande 31 8ɓuru happaande fii yaltugol Afghanistan woɗɗaa hewtugol

Afghanistan, natal yeru.
Afghanistan, natal yeru. AP - Rahmat Gul

31 lewru 8ɓuru nattii woɗɗude. Ko nden ñannde woni aadi dokkaandi ngam konunkooɓe Amerik e leyɗe goɗɗe ɗe njalta Afghanistan. Mbele ɗoo e nden ñannde ɗum no waawi laataade. E mbele taaliban en wonko mbaawi waɗude. Kali Jallo ko jaayndeyankoojo hertorɗo hakkeeji neɗɗo, jeyaaɗo Moritani, o rokkirii miijo makko e alhaali oo,  ka e faandu haala Umar Mammadu SOW.