Nuwelzeland: hawannde jihaadiyankoore gaañii yimɓe njeegoo

Caggal nde hawannde nden waɗi e yeeyirdu Awkland ka gorko tufiri laɓi yimɓe 6  Nuwel-Zelande, 3 9ɓuru  2021.
Caggal nde hawannde nden waɗi e yeeyirdu Awkland ka gorko tufiri laɓi yimɓe 6 Nuwel-Zelande, 3 9ɓuru 2021. via REUTERS - REUTERS TV

E aljuma hannde, 3 9ɓuru, gorko tufirii laɓi yimɓe 6 e nder galle yeeyirɗe no inndee Awkland, ado piliisaaɓe ɓen warde mo. Himo tawanoo e yimɓe aynaaɓe sabu kuliyankaaku.Iwdi makko ko Siri-lanka, ko e hitaande 2011 o naati e nder leydi ndin. Koe nder suudu yeeyirdu o kutii laɓi ko o tufiri yemɓe ɓen kin. Ko ɗum holliti hooreejo jaagorɓe on Jasinda Ardern. O waraama caggal nde o barmini yimɓe 6, ko ɗum ɓeydi kanko hooreejo guwerneman on. O wi'i kadi wonnde oo gorko no tawanoo e yimɓe ɓe poliisi on ayni sabu ɓadondiral makko e fedde Diiwal Lislaamu.

Jeeyngal

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa