Kuliyankaaku: ñaawoore fiyanɗe Paris waɗunooɗe 13 lewru 11ɓuru 2015 fuɗɗike Paris

E nder ñaawirde fiyanɗe waɗunooɗe 13 lewru 11 to Paris.  2 9ɓuru 2021.
E nder ñaawirde fiyanɗe waɗunooɗe 13 lewru 11 to Paris. 2 9ɓuru 2021. © Thomas Coex, AFP

Faransi: ñaawoore ɓee tumaaɓe tawegol e ɗee fiyanɗe waɗunooɗe Paris e hitaande 2015., udditii hannde e ndee alarbaare to suudu ñaawirdu Paris. Siftinde wonnde yimɓe  teemedere e cappanɗe tato maayuno e ɗen bone ɗuuɗuɓe gaañaa. Ceerno Muusa BAH nultondiraaɗo RFI Fulfulde faransi no arta e ndee ñaawoore taariikayankoore.#paris #kuliyankaaku #jihadiyankaaku #kisal #kabaaruuji