Paris: ko honɗum feƴƴi ka suudu ñaawirdu hannde?

haccande nder suudu ñaawirdu ndun Paris. l2 lewru 9ɓuru 2021.
haccande nder suudu ñaawirdu ndun Paris. l2 lewru 9ɓuru 2021. © Thomas Coex, AFP

Ñaawoore tuumiraaɓe fiyanɗe waɗuɗe Paris ñannde 13 lewru 11ɓuru 2021 fuɗɗike. Ko ɗen fiyanɗe jihaadiyankooɓe woni ɓurɗe e tiiɗude waɗuɗe e nder laral Faransi. 130 maayɓe, 400yo gaañaaɓe. Ɓuri 1800 wullitiiɓe. 330 laabiyankooɓe. Heɗoɗee jantoore Ceerno Muusa BAH ko feƴƴi e ngal ñallal aranal.