Yoga e tawaaɓe e guwerneman Taaliban'en feeñii hanki

Mohammad Hassan Akhund,(hella nano) Islamabad,  25 8ɓuru 1999.
Mohammad Hassan Akhund,(hella nano) Islamabad, 25 8ɓuru 1999. AFP - SAEED KHAN

Afganistan : Ko talaata hanki ndee, fedde taliban'en anndini yoga  e tawaaɓe  e gowerneman keso mo ɓe njoƴƴini oo.  Ina jeyaa e maɓɓe: Mohammad Hasa Akhund ko on woni hooreejo jaagorɓe  , Abdul Ghani baradar woni cukko hooreejo, Siraajuddin Akani jaagorɗo kalfinaaɗo ndeenaaku ɓiɓɓe leydi, Molaah Yakub jaagorɗo konunkooɓe ɓe.  Keɗoɗen humpito Aysatu Li