Afganistan: rewɓe ɓen no newnanaa jannde toownde kono wonaa yo ɓe jillondir e worɓe ɓen

Afganistan, ka duɗe  toowuɗe rewɓe ɓen no newnanaa jyahugol jannga kono wonaa yo ɓe jillondir e worɓe ɓen  07/09/2021.
Afganistan, ka duɗe toowuɗe rewɓe ɓen no newnanaa jyahugol jannga kono wonaa yo ɓe jillondir e worɓe ɓen 07/09/2021. © AFP - AAMIR QURESH

Abdul Baaqii, jaagorɗo halfinaaɗo jannde toowunde guwerneman keso taaliban'en goonginii hanki 12 9ɓuru wonnde, laamu maɓɓe accan rewɓe ɓen yaha ka iniwersiteeji kono wonaa yo ɓe jillondir e worɓe ɓen. Ndee finnde no aanini cuuɗi janngirɗi ɗii e daraniiɓe hakkeeji neɗɗo. Jantoore Minaati Jallo