Konngol F. Parli jaagorɗo halfinaaɗo konu wonnoo koɗo RFI hannde bimmbi

F. Parly, ka nder estidiyo  RFI, alkamisa 16 9ɓuru 2021.
F. Parly, ka nder estidiyo RFI, alkamisa 16 9ɓuru 2021. © RFI

 Hooreejo Dahesh ( Diiwal Lislaamu) Abuu Waliid Al- sahrawi maayii e ley piyannde Konu Faransi. Jaagorɗo halfinaaɗo konu goonginii o kabaaru. Heɗoɗee ɗoo  firo konnguɗi makko. Boli BAH