Ruusiya: Wooteeji sarɗinkooɓe ko fedde hooreejo leydi woni yeeso

Wooteeji sarɗinkooɓe Ruusiya-19/09/2021.
Wooteeji sarɗinkooɓe Ruusiya-19/09/2021. AP - Dmitri Lovetsky

Ɓiɓɓe Rusiya  wootii hanki suɓngooji sarɗinkooɓe diiwe ɗee. Ko fedde politik hooreejo leydi ndii Wiladmir Putiin woni yeeso tawo. Ko ɗum goomu halfinaangu wooteeji ɗii anndini. Jantoore Aliwu Kannde