Mbatu kuuɓal Dental Leyɗe Aduna fuɗɗike New-York (USA)

Teemeɗɗe hooreeɓe leyɗe adunaaru no habbaa e nguu mbatu kuuɓal, hitaandeyankowu; Jonnde 76ɓiire Dental leyɗe Aduna nérale "ONU".
Teemeɗɗe hooreeɓe leyɗe adunaaru no habbaa e nguu mbatu kuuɓal, hitaandeyankowu; Jonnde 76ɓiire Dental leyɗe Aduna nérale "ONU". © Angela Weiss AFP/File

Jonnde 76ɓiire Dental leyɗe aduna "ONI" fuɗɗike hanki New York.  Ko ɓadii 200ɗo hooreeɓe e imminaaɓe leyɗe fottay e ngal dental. Toɓɓe ɗuuɗuɗe yewtete e ngal e ngal kawral winndereyankowal. No towaa e majje alhaali kowiid-19, wuurnitugol dental ngal e jeewte ko faati mbayliigu weeyo.