Taariindi

KOP26: Ko honɗum leyɗe Afrik habbii (fadii) dañugol e ngal kawral?

KOP26, 1 11ɓuru  2021, Glasgow.
KOP26, 1 11ɓuru 2021, Glasgow. © REUTERS/Yves Herman

Jonnde Kop26 ko faati e mbayliigu weeyo, udditaama hanki (keeña), Glasgow e nder Ekoos. Faandaare nden ko happugol nguleeki (nguleendi) weeyo. Leyɗe Afrik tawtoraama ngal kawral. Tawu si Afrik waawan battinnde e ngal diisondiral? Ko honɗum e njaltudi leyɗe Afrik waawi dañugol ko yeɗɗi e nder maggal? Ibrahiima Koggii JALLO, hertorɗo taariindi, o diiseteeɗo hooreejo leydi Gine. O tawtorano kadi e kop25, no jaaboo ɗee lamnde.