Kop26: hooreeɓe afriknaaɓe ƴamii e ngal kawral, yo nunɗal weeyo laatano Afrik

Hooreeɓe leyɗe adunaaru tawaaɓe e ngal kawral taariindi Glasgow, Ekooos
Hooreeɓe leyɗe adunaaru tawaaɓe e ngal kawral taariindi Glasgow, Ekooos © AFP - ALBERTO PEZZALI

No 20 hooreeɓe leyɗe Afrik tawtoraaɓe e ngal kawral  weeyoyankowal Kop26. Afrik duugal ngal ɗuuɗaa tuuningol weeyo kono ko kanngal ɓuri lorroraade nguleendi weeyo. Ɗum no jeyaa e tooñe taariindi. Ko ɗum holliti hooreeɓe Afrik tawtoraaɓe ngal tummbondiral. Jantoore Abdulaaye JALLO