Maanditaare: duuɓi 8 caggal nde ɓee jaaydeyankooɓe RFI ɗiɗo waraa Kidal

Jaaydeyankooɓe RFI "Claude Verlon et Ghislaine Dupont", waraaɓe Kidal  Rewo Mali e hitaande 2013.
Jaaydeyankooɓe RFI "Claude Verlon et Ghislaine Dupont", waraaɓe Kidal Rewo Mali e hitaande 2013. AFP - SIA KAMBOU

Ko ñaannde 2 lewru 11ɓuru banndiraaɓe amen jeyaaɓe RFI "Ghislaine Dupont et Claude Verlon"  waraa Kidal, e nder rewo Mali. Duuɓi 8 caggal nde oo bone, haa joonii no woodi ko laaɓaali. Kono tefoore ñaawooɓe no yahrude yeeso. Hay si tawii gooto e diftiiɓe ɓee jaayndeyankooɓe waraama e lewru 6ɓuru 2021.