Polooñ-Belaruusiya

Merkel e Lukacenko yewtidii e talofon fii oo alhaali fewndiiɗo ka keerol Belaruusiya e Polooñ

Ka keerol Belaruusiya e Polooñ 15 lewru 11 hitaande 2021.
Ka keerol Belaruusiya e Polooñ 15 lewru 11 hitaande 2021. AP - Leonid Shcheglov

Ɗannotooɓe ɓee no mooɓii ka keerol hakkunde Polooñ e Belaruusiya. Angela Merkel e Aleksander Lukacenko, yewtidii e talifon, ɓe faalii ko faati e ballal neɗɗankewal fii fattiiɓe ɓen e ɓanniyankooɓe sagguɓe ka keerol ɓen. Amerik e Dental leyɗe Erop hollitii wonnde yagginanɗe kese liddu Belaruusiya. Jantoore Abdulaay JALLO