Guwaadelup

Faransi: murtaldu waɗii Guwaadelup sabu salagol markagol liddu Koronaawiriis

Guwaadelup, murtaldu ko faati e markal Kowiid-19
Guwaadelup, murtaldu ko faati e markal Kowiid-19 Carla BERNHARDT AFP

Tiiɗallaaji  no jokki  Guwaadelup, sabu safroɓe ɓen tawtii ɓiɓɓe leydi ndin salaade alhaali markagol lekki ñawu koronawiriis. J-L. Melanshon hooreejo fedde dawro "La France Insoumise "hollii e talaata yo guwerneman on accutu huutorgol alhaali woote ɓe tampinira yimɓe Guwaadelup. Faatumata SII SAAWAANE