Erik Zemmuur, gooto e ɗaɓɓooɓe laamu Faransi hikka no e njillu Koddiwaar

Erik Zemmuur, gooto e ɗaɓɓayɓe laamu Faransi no juurngal (njillu) e nder Koddiwaar gila alarba kiikiiɗe. Ko ton o waɗata iidi nowel wondude e konunkooɓe faraninnaaɓe daakiiɓe ka leydi Koddiwaar. Heɗitoɗen Abdul Aziz Jallo immorde Abijan, o ɓeyda humpitude en.

kandidaajo ñaawo seɓitiingo Erik Zemmuur, ñannde 5 12ɓuru 2021, Paris
kandidaajo ñaawo seɓitiingo Erik Zemmuur, ñannde 5 12ɓuru 2021, Paris © AP - Rafael Yaghobzadeh