Kabaaruuji hitaande

Kabaaruuji jolɗi e nder ndee hitaande 2021 to baŋŋe dawrol e wooteeji

Asewe aroowo, hitaande heƴre naatay. Holko e kabaaruuji maandetee e ndee hitaande saaliinde? E ndee yontere ɗoo men waɗanay on jantooje fatiiɗe e waɗanɗe mawɗe e nder hitannde 2021. Ka baŋŋe dawro walla politik, maandeeji  ɗuuɗuɗi  annditete. No jeyaa e ɗin, suɓngooji, siwlagol laamu e seppooji. Ko ɓeydii e ɗii, ko ruttagol Loran Bagboo hooreejo kiɗɗo Koddwaar Abijan. Heɗoɗen jantoore Ibrahiima Timmbi Bah.

© RFI