Musiibaaji ɗabii'aaji

E ndee hitaande 2021 ɗii musiibaaji ɗabii'a woni sabu maayugolyimɓe 1075 e nder aduna on

E hitaande 2021 ndee, tonngaama wonde musibaaji ɓabii'aaji caabiima maayde yimbe 1075 e adunaaru nduu, kadi ɗi wonii sabu renndingol miliyaruuji 170 dolaar ngam wallude lorriibe e majji. Ko fedde nde wonaa laamiyankoore wootere wonde Beretaaniya holliti ɗum. Jantoore Oumar Mamadou SOW.

[Natal yeru]
[Natal yeru] VIA REUTERS - MICHAEL DEMOCKER